Normatív határozatok

Száma

Címe

Gosztola 3/2018.(I.19.) határozat
Adobe Acrobat format
Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása
Gosztola 73/2015.(XII.18.) határozat
Adobe Acrobat format
Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
Gosztola 72/2015.(XI.27.) határozat
Adobe Acrobat format
a 2016. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról
Gosztola 71/2015.(XI.27.) határozat
Adobe Acrobat format
Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
Gosztola 39/2015.(VI.26.) határozat
Adobe Acrobat format
a falugondnoki szolgálat bevezetéséről és szakmai program jóváhagyásáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről
Gosztola 38/2015.(VI.26.) határozat
Adobe Acrobat format
ZALAISPA társulási megállapodás jóváhagyásáról
Egységes szerkezetben: Adobe Acrobat format
Gosztola 29/2015.(V.26.) határozat
Adobe Acrobat format
a 2014. évi belső ellenőrzésről
Gosztola 21/2015.(IV.28.) határozat
Adobe Acrobat format
az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról
Gosztola 20/2015.(IV.28.) határozat
Adobe Acrobat format
falugondnoki szolgálat bevezetéséről és szakmai program jóváhagyásáról
Gosztola 19/2015.(IV.28.) határozat
Adobe Acrobat format
gazdasági program jóváhagyásáról
Gosztola 18/2015.(III.31.) határozat
Adobe Acrobat format
a támogatási szabályzat hatályon kívül helyezéséről
Gosztola 14/2015.(II.24.) határozat
Adobe Acrobat format
az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Gosztola 13/2015.(II.24.) határozat
Adobe Acrobat format
falugondnoki szolgáltatás rendeleti szabályozásához való hozzájárulásról
Gosztola 12/2015.(II.17.) határozat
Adobe Acrobat format
az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról
Gosztola 5/2015.(II.10.) határozat
Adobe Acrobat format
a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosításáról
Gosztola 4/2015.(II.10.) határozat
Adobe Acrobat format
a közbeszerzési és beszerzési szabályzatról
Gosztola 77/2014.(XI.26.) határozat
Adobe Acrobat format
a szociális étkeztetés szakmai programjáról
Gosztola 76/2014.(XI.26.) határozat
Adobe Acrobat format
a 2015. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról
Gosztola 75/2014.(XI.26.) határozat
Adobe Acrobat format
társulási megállapodás módosításáról
Egységes szerkezetben: Adobe Acrobat format
Gosztola 74/2014.(XI.26.) határozat
Adobe Acrobat format
feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról
Gosztola 61/2014.(X.27.) határozat
a Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosításáról
Gosztola 41/2014.(VIII.7.) határozat
a Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosításáról
Gosztola 26/2014.(V.12.) határozat
a 2013. évi belső ellenőrzésről
Gosztola 21/2014.(III.10.) határozat
az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Gosztola 20/2014.(III.10.) határozat
társulási megállapodás módosítás jóváhagyásáról
Gosztola 19/2014.(III.10.) határozat
az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról
Gosztola 12/2014.(II.12.) határozat
a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról
Gosztola 11/2014.(II.12.) határozat
a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosításáról
Gosztola 10/2014.(II.12.) határozat
a Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosításáról
Gosztola 94/2013.(XII.13.) határozat
a 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról
Gosztola 92/2013.(XII.13.) határozat
a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosításáról
Gosztola 74/2013.(IX.19.) határozat
Lenti Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás jóváhagyásáról
Gosztola 65/2013.(VII.12.) határozat
forgalmi rend felülvizsgálatáról
Gosztola 64/2013.(VI.28.) határozat
mozgókönyvtári nyitva tartásról
Gosztola 63/2013.(VI.28.) határozat
megállapodás jóváhagyásáról mozgókönyvtári szolgáltatásokra
Gosztola 58/2013.(VI.14.) határozat
a települési, tájegységi értéktár létrehozásáról
Gosztola 57/2013.(VI.14.) határozat
Lenti Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás jóváhagyásáról
Gosztola 56/2013.(VI.14.) határozat
ZALAISPA társulási megállapodás jóváhagyásáról
Gosztola 52/2013.(V.31.) határozat
a körzeti védőnői feladatok ellátásra szerződés megkötéséről
Gosztola 51/2013.(V.31.) határozat
a körzeti védőnői feladatok ellátásra létrehozott társulás megszüntetéséről
Gosztola 50/2013.(V.31.) határozat
háziorvosi ellátási szerződés módosításáról
Gosztola 49/2013.(V.31.) határozat
a Rédicsi Háziorvosi Szolgálatot Fenntartó Társulás megszüntetéséről
Gosztola 48/2013.(V.31.) határozat
a Rédicsi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról
Gosztola 47/2013.(V.31.) határozat
a Rédicsi Óvodai Társulás megszüntetéséről
Gosztola 33/2013.(IV.30.) határozat
fogorvosi ellátási szerződés módosításáról
Gosztola 31/2013.(IV.30.) határozat
a 2012. évi belső ellenőrzésről
Gosztola 25/2013.(III.29.) határozat
a Gosztolai Falugondnoki Társulás megszűnéséről és a Gosztolai Falugondnoki Szolgálat szociális szolgáltató fenntartói jogának átadásáról
Gosztola 24/2013.(III.29.) határozat
Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás létrehozásáról
Gosztola 14/2013.(II.25.) határozat
az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Gosztola 13/2013.(II.25.) határozat
határozata az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról