Hirdetmény

EB összeírás 2014.08.11-2014.09.15.

2014-08-11 - 2014-09-15

FELHÍVÁS

GOSZTOLA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN VALÓ EBÖSSZEÍRÁSRA

 Tisztelt ebtartók!

Gosztola község közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve,

 2014. augusztus 11. napja és 2014. szeptember 15. napja között eb összeírásra kerül sor.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartamú adatlapot kell kitölteni és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az adatlap személyesen átvehető a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalban, Rédics, Vasút u. 10. szám alatt, vagy letölthető a www.redics.hu oldalról is.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen az Önkormányzati Hivatalban, vagy a 06-92/553-061-es telefonszámon kérhető.

Az ebösszeírás 2014. szeptember 15. napjáig az alábbi módon teljesíthető:

-   a kitöltött adatlapokat Rédics Közös Önkormányzati Hivatalba -
    8978 Rédics, Vasút u. 10. postai úton beküldve;

-   a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalban leadva;

-   faxon a 06-92/553-069-es számra beküldve;

-   a kozoshivatal@redics.hu e-mail. címre beküldve.

 

Felhívom egyúttal a kutyatulajdonosok figyelmét,hogy:

- 2013. január 1–től – a hivatkozott törvény szerint – a négy hónaposnál idősebb ebeket traszponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. A jogszabály megsértése esetén az ebtartó minimálisan 45.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, ezért kérem, hogy aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja.

- Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező ebeket is be kell jelenteni.

- Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az ebösszeírás elmúlasztásának jogkövetkezménye – az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998 (XII. 31.) kormányrendelet alapján – minimun 30.000,- Ft pénzbírság.

Tájékoztatom az ebtartókat, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény és az állatvédelmi bíróságról szóló 244/1998 (XII. 31.) kormányrendelet alapján, aki az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, 90.000,- Ft pénzbírsággal sújtható, valamint a közterületen befogott állat elszállításának és tartásának költségeit meg kell térítenie.

    

                                                                                                                            Szép Zsuzsanna sk.címzetes főjegyző

 

Adatlap

« Vissza